Từ khoá: SBRO Safe Browsing

SBRO Safe Browsing – Tiện ích miễn phí chặn quảng cáo độc hại

SBRO Safe Browsing là một tiện ích mở rộng (extension) dành cho Chrome hoặc các trình duyệt web dựa trên Chromium, với mục tiêu giúp người dùng có thể lướt web an toàn , chặn quảng cáo độc hại, liên kết giả mạo...