Từ khoá: Sandra Lee

Những năng lực ẩn giấu của dịch vụ VPN – 5 kịch bản bất ngờ

Sandra Lee, Giám đốc Điều hành Kaspersky khu vực Châu Á – Thái Bình Dương VPN là một công cụ linh hoạt được nhiều người xem như một trợ lý bảo vệ dữ liệu cá nhân khi thực hiện trực tuyến các nhiệm vụ...

Kaspersky bổ nhiệm Sandra Lee làm Giám đốc Điều hành khu vực Châu Á – Thái Bình Dương

Kaspersky thông báo bổ nhiệm Sandra Lee làm Giám đốc Điều hành khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APAC). Sandra và đội ngũ sẽ thúc đẩy chiến lược công ty và tăng trưởng chung trong khu vực. Sandra chia sẻ “Khu vực...