Từ khoá: sản phẩm công nghệ

Top sản phẩm công nghệ ấn tượng nhất năm 2022 do Công Nghệ Việt bình chọn

Năm 2022 vừa qua là một năm có rất nhiều sản phẩm công nghệ ấn tượng và dưới đây là top sản phẩm công nghệ nổi bật nhất năm do Công Nghệ Việt bình chọn. Top sản phẩm công nghệ nổi bật nhất năm...

Top sản phẩm công nghệ ấn tượng nhất năm 2021 do Công Nghệ Việt bình chọn

Năm 2021 vừa qua là một năm có rất nhiều sản phẩm công nghệ ấn tượng và dưới đây là top sản phẩm công nghệ nổi bật nhất năm do Công Nghệ Việt bình chọn. Top sản phẩm công nghệ nổi bật nhất năm...

Mời tham gia bình chọn sản phẩm công nghệ từ tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam

Tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam tiếp tục bình chọn sản phẩm công nghệ hàng năm, trong đó có 5 hạng mục chính bao gồm Điện thoại, máy ảnh, máy tính, TV và hệ thống bán lẻ. Khi tham gia bình chọn, đọc giả...