Từ khoá: Samsung Money

Samsung giới thiệu thẻ ghi nợ Samsung Money được liên kết với Samsung Pay

Samsung vừa mới đây đã ra mắt thẻ ghi nợ Samsung Money được liên kết với Samsung Pay, kết hợp thẻ ghi nợ Mastercard (do Bancorp phát hành) với tài khoản quản lý tiền mặt. Ngay khi bạn đăng ký sẽ có ngay một...