Từ khoá: safe mode

Hướng dẫn sử dụng chế độ Safe Mode trên Windows 10

Chế độ Safe Mode là phương thức để mở những phiên bản Windows giới hạn nhằm tránh lỗi hoặc hạn chế virus xâm nhập trong quá trình khắc phục hay tìm cách giải quyết các sự cố. Chế độ an toàn - Safe Mode...