Từ khoá: sách nói

Ứng dụng nội dung âm thanh Fonos nhận vốn đầu tư 1.8 triệu USD vòng Pre-Series A, lên kế hoạch phát triển podcast

Fonos đã huy động được 1.8 triệu đô la trong vòng gọi vốn Pre-Series A do công ty truyền thông và công nghệ Hoa Kỳ VC North Base Media dẫn đầu. Vòng gọi vốn này còn có sự tham gia của các đơn...