Từ khoá: quản trị doanh nghiệp

Huawei công bố chuyển đổi sang hệ thống quản trị doanh nghiệp tự phát triển MetaERP

Huawei chính thức thông báo đã thay thế thành công hệ thống hoạch định nguồn lực doanh nghiệp ERP cũ bằng hệ thống MetaERP mà công ty toàn quyền kiểm soát. Đồng thời, Huawei cũng tổ chức Lễ Vinh danh MetaERP – "Những...