Từ khoá: Phygital Labs

Phygital Labs trình diễn công nghệ Vật lý số tại sự kiện khánh thành NIC

Hà Nội, ngày 28/10/2023 - Tại sự kiện khánh thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC), Phygital Labs cùng các công ty nằm trong mạng lưới Đổi mới sáng tạo VN đã giới thiệu nhiều sản phẩm công nghệ độc...