Từ khoá: paint preview

Xem thử ứng dụng Paint hoàn toàn lột xác trên Windows 10

Microsoft được cho là đang build một phiên bản cập nhật của Windows 10 với khả năng cao là phát triển công cụ Paint nổi tiếng, vừa giữ được những nét đặc trưng của công cụ này nhưng vẫn có thêm những tính...