Từ khoá: Nguyễn Huy Hoàng

Klook bổ nhiệm Giám đốc điều hành mới tại thị trường Việt Nam, đặt mục tiêu tối ưu hóa hoạt động kinh doanh năm...

Klook hôm nay đã giới thiệu Giám đốc Điều hành mới cho thị trường Việt Nam - ông Nguyễn Huy Hoàng và qua đó nhấn mạnh rằng, dù có nhiều thách thức trong những năm qua, Klook Việt Nam vẫn tiếp tục chứng...