Từ khoá: Nemo Service

NVIDIA công bố các máy trạm RTX mạnh mẽ cho các chuyên gia

NVIDIA cùng với các đối tác sản xuất trên toàn cầu đã công bố dòng sản phẩm máy trạm RTX mới, nhằm hỗ trợ việc phát triển và sáng tạo nội dung trong thời đại của trí tuệ nhân tạo và tạo hình...

NVIDIA Nemo Service: Mô hình trí tuệ nhân tạo tùy chỉnh cho doanh nghiệp

Nemo Service của NVIDIA đang cách mạng hóa lĩnh vực trí tuệ nhân tạo bằng cách cung cấp cho các doanh nghiệp khả năng tạo ra các mô hình trí tuệ nhân tạo tùy chỉnh. Tập trung vào trí tuệ nhân tạo tạo...