Từ khoá: Max Berek

Leica và HUAWEI thành lập trung tâm nghiên cứu & phát triển Max Berek

Phòng thí nghiệm 'Max Berek’ sẽ tiến hành nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực hệ thống quang học mới, hình ảnh xử lý bằng điện toán, thực tế ảo và công nghệ tăng cường thực tế ảo. HUAWEI và Leica Camera AG vừa công bố hoạt động đẩy mạnh hợp tác chiến lược thông qua việc thành lập trung...