Từ khoá: Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản

UNIQLO hợp tác cùng Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản tổ chức sự kiện JFA UNIQLO SOCCER KIDS ở Việt Nam, bắt đầu tại...

UNIQLO công bố hợp tác cùng Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) để tổ chức sự kiện JFA UNIQLO SOCCER KIDS lần đầu tiên tại Việt Nam. Sự kiện được tổ chức tại cả Hà Nội (ngày 01 tháng 07) và Thành...