Từ khoá: info

Hướng dẫn xóa thông tin cá nhân trên hình ảnh bằng Windows 10

Mỗi lần bạn chụp ảnh, cho dù với máy ảnh hay điện thoại thông minh, rất nhiều thông tin cá nhân được lưu trong thuộc tính của hình ảnh đó. Nếu bạn muốn xóa tất cả thông tin đó trước khi chia sẻ...