Từ khoá: Huỳnh Lập

Nguồn gốc các câu thơ “lạ” đang là xu hướng cộng đồng mạng

Dạo một vòng internet hôm nay, chắc hẳn bạn đã nghe các câu thơ tưởng như quen thuộc nhưng vần điệu của nó lại rất lạ có đúng không? Thế bạn có biết nguồn gốc của thể loại đọc ca dao mới đang...