Từ khoá: HP Indigo 7K

Start-up thiệp nổi LovePop làm dậy sóng ngành in với máy in kỹ thuật số HP Indigo 7K

HP Inc. và LovePop, công ty thiệp nổi với trụ sở tại Boston và Việt Nam, vừa mở rộng quan hệ đối tác với việc ký kết sản phẩm máy in kỹ thuật số HP Indigo 7K. Sự hợp tác giữa hai doanh...