Từ khoá: hợp tác chiến lược

Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Digiworld & Whirlpool

Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Coporation - “DGW”) tổ chức Lễ ký kết hợp tác chiến lược giữa Công ty Cổ phần Thế Giới Số (Digiworld Coporation) và Tập đoàn Whirlpool về việc Digiworld trở thành đối tác độc quyền...

K-Group ký kết hợp tác chiến lược với NIIT và công bố chương trình đào tạo công nghệ thông tin

K-Group ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với NIIT nhằm đào tạo nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu của thị trường và doanh nghiệp tại Việt Nam. Hiện nay, ở tại các doanh nghiệp Việt Nam...