Từ khoá: hợp nhất

Báo cáo cho biết OnePlus và OPPO đã hợp nhất nhóm phần cứng và nghiên cứu phát triển

Theo báo cáo mới đây, hai nhà OnePlus và OPPO đã hợp nhất hai nhóm phần cứng và nghiên cứu phát triển lại với nhau để "tối đa hoá nguồn lực tốt hơn". OnePlus cho biết trong một thông báo là đang trong quá...