Từ khoá: học trực tuyến myViewBoard

ViewSonic Giới Thiệu Giải Pháp Học Trực Tuyến Cùng Phần Mềm myViewBoard

ViewSonic chính thức giới thiệu giải pháp học trực tuyến bằng myViewBoard. myViewBoard là phần mềm được xây dựng với các công nghệ tương tác trực tuyến cho phép giáo viên & học sinh sử dụng công cụ học tập thông qua màn...