Từ khoá: hình desktop

Ảnh nền đẹp chất lượng 4K cho cả iPad Pro và Desktop: Mùa đông

Cuối năm và ước gì Hồ Chí Minh có mùa đông, thôi thì không phải đi du lịch tìm "khí hậu" thôi, bạn đã có kế hoạch gì cho Noel chưa? Tiếp tục với bộ ảnh nền đầu tuần như mọi tuần, tuần...