Từ khoá: hình ảnh mở bán iPhone 12

Apple chia sẻ những hình ảnh mở bán iPhone 12 tại Apple Store Singapore

iPhone 12 và iPhone 12 Pro đã chính thức đến tới các cửa hàng và đến tay những người đặt trước, Apple cũng đã chia sẻ những hình ảnh mở bán iPhone 12 tại Apple Store Singapore. Những hình ảnh được chia sẻ từ...