Từ khoá: Hiệp hội Ô tô 5G

Các tập đoàn viễn thông và ô tô cùng thành lập Hiệp hội Ô tô 5G

AUDI AG, BMW Group, Daimler AG, Ericsson, Huawei, Intel, Nokia và Qualcomm Incorporated đã công bố thành lập “Hiệp hội Ô tô 5G”. Hiệp hội sẽ phát triển, kiểm thử và thúc đẩy các giải pháp truyền thông, hỗ trợ tiêu chuẩn hóa...