Từ khoá: hibernate

Hibernate, sleep hay shutdown: Lựa chọn nào tốt nhất cho PC của bạn?

Nếu bạn không dùng máy tính nữa, bạn nên để cho nó nghỉ ngơi. Nhưng có đến ba lựa chọn cho bạn: Hibernate, sleep và shutdown, liệu biện pháp nào thích hợp nhất đối với bạn, hãy cũng theo dõi bài viết dưới...