Từ khoá: sleep

Cách lựa chọn thời gian màn hình Windows tắt đi khi không sử dụng trong thời gian dài

Hướng dẫn bạn đọc cách lựa chọn thời gian màn hình Windows tắt đi khi không sử dụng trong thời gian dài. Đôi khi bạn có việc gấp phải để máy tính treo trong thời gian dài, không muốn tốn kém điện năng của...

Hibernate, sleep hay shutdown: Lựa chọn nào tốt nhất cho PC của bạn?

Nếu bạn không dùng máy tính nữa, bạn nên để cho nó nghỉ ngơi. Nhưng có đến ba lựa chọn cho bạn: Hibernate, sleep và shutdown, liệu biện pháp nào thích hợp nhất đối với bạn, hãy cũng theo dõi bài viết dưới...