Từ khoá: Headphone Accommodations

Cách tăng cường âm thanh khi nói, xem phim và nghe nhạc qua tai nghe AirPods trên iOS 14

Trên iOS 14, Apple tiếp tục nâng cấp các tính năng trong mục trợ năng và lần này là Headphone Accommodations, được sử dụng để tăng cường một vài âm thanh nếu bạn gặp vấn đề khó nghe các âm thanh này. Những tính năng...