Từ khoá: hệ thống làm mát máy ảnh

Xuất hiện bằng sáng chế về adapter làm mát máy ảnh cho ngàm RF

Đã có tin đồn rằng một adapter cho ngàm RF mới của Canon sắp ra mắt, nhưng bất ngờ thay là một bằng sáng chế về adapter làm mát chủ động cho ngàm RF vừa xuất hiện. Đọc thêm: Canon đăng tải thông tin làm...