Từ khoá: Hệ thống chống rung hình ảnh

Giải thích chi tiết về chống rung trong ống kính và chống rung trong thân máy ảnh

Hầu hết người dùng máy ảnh đều hiểu rõ khái niệm cơ bản của chống rung bên trong ống kính và chống rung bên trong thân máy ảnh, nhưng bạn đã biết chi tiết về nguyên lý hoạt động hay chưa? Chống rung trong...