Từ khoá: hạt Santa Clara

Quan chức địa phương yêu cầu Apple và các công ty khác huỷ bỏ các sự kiện, hạn chế di chuyển vì virus Corona

Hạt Santa Clara vừa đưa ra một khuyến nghị được thiết kế để chống lại sự lây lan của dịch bệnh virus Corona và trong số đó có yêu cầu các công ty lớn huỷ bỏ các hội nghị và hạn chế di...