Từ khoá: hành chính

Gần 500 cán bộ Tây Ninh tập huấn tiếp nhận và xử lý thủ tục hành chính kiểu mới

Ngày 04/5/2019, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Tây Ninh vừa tổ chức tập huấn tiếp nhận và xử lý hồ sơ thủ tục hành chính nộp qua Zalo. Buổi tập huấn nhằm hướng dẫn cho cán bộ công chức, viên chức,...