Từ khoá: hang ổ dưới nước

Trái đất đang nóng dần lên và hãng xe hơi Aston Martin có ý định xây hầm trú kiêm gara xe dưới nước

Tháng 7 năm nay được xem là tháng 7 nóng nhất trong lịch sử, và có lẻ vì vậy mà hãng xe hơi nổi tiếng Aston Martin muốn "tránh nóng"  bằng dịch vụ xây hầm trú kiêm gara xe dưới nước. Đúng như tên...