Từ khoá: H.266

Mã hoá H.266 với sẽ sử dụng một nửa dữ liệu để phát video 4K

Công ty tại Đức, Fraunhofer vừa mới đây đã giới thiệu chuẩn mã hoá video mới H.266 có khả năng sử dụng một nửa dữ liệu để phát video 4K, giảm tình trạng nghẽn cổ chai khi phát video. Fraunhofer cũng là công ty...