Từ khoá: Grab Car

Grab thay đổi điều lệ mới, sẽ phạt khách hàng 3.000 cho Grab Bike và 10.000 cho Grab Car nếu để tài xế đợi...

Sáng nay Grab thông báo sẽ áp dụng tính phí "Xe chờ quá 5 phút" nhằm hỗ trợ cho tài xế, khi người dùng để tài xế của mình chờ quá 5 phút thì sẽ bị phạt 3.000 cho Grab Bike và 10.000...