Từ khoá: google now launcher

Google Now Launcher sắp bị “xóa sổ”

Google hiện tại có 2 launcher trên Play Store gồm Google Now Launcher & Pixel Launcher, và sắp đến Google sẽ khai tử Google Now Launcher. Thông qua một email, Google thông báo tới các đối tác về việc sẽ loại bỏ Google Now Launcher khỏi Play Store...