Từ khoá: GitHub Copilot

Cách FPT Software tận dụng AI để bứt phá trong ngành phần mềm

Cũng giống như nhiều lĩnh vực khác trong xã hội, trí tuệ nhân tạo (AI) đang đóng vai trò ngày một quan trọng trong việc phát triển phần mềm khi giúp các lập trình viên gia tăng đáng kể năng suất, hiệu quả...