Từ khoá: Giang ơi

3 đại sứ người sáng tạo thay đổi YouTube đầu tiên của Việt Nam

YouTube vừa công bố danh tính 3 nhà sáng tạo được lựa chọn trở thành Đại sứ của chương trình Người Sáng Tạo Thay Đổi YouTube, gồm Giang Ơi, Vlog 1977 và Tizi Đích Lép.  Sở hữu ý tưởng xuất sắc nhất về dự...