Từ khoá: Galaxy C5 Pro

Samsung Galaxy C5 Pro có thể sẽ phát hành phiên bản quốc tế

Dòng Galaxy C trước nay chỉ dành riêng cho thị trường Trung Quốc, tuy vậy Samsung có thể sẽ phát hành Galaxy C5 Pro cho thị trường quốc tế.Galaxy C5 Pro là một trong ba chiếc smartphone được Samsung dự định phát hành dành riêng...