Từ khoá: đường ray xe lửa

Báo cáo cho biết Google, Apple và Microsoft “lơ” các góp ý thêm vào nút giao đường ray xe lửa trên bản đồ của...

Google, Apple, Microsoft và thậm chí cả một vài công ty công nghệ khác theo báo cáo gần đây là đã "lơ" các góp ý và kiến nghị thêm vào các điểm giao với đường ray xe lửa và biểu tượng đường ray...