Từ khoá: đua xe công thức 1

Giải đua xe “Công thức 1” hướng đến phi carbon hóa vào năm 2030

FIA đơn vị tổ chức các giải đua xe "Công thức 1" trên toàn cầu, sẽ đưa giải đua xe của mình thân thiện với môi trường hơn vào năm 2030. "Công thức 1" được biết đến là giải đua xe hàng đầu với...