Từ khoá: đổi hạn mức

Hướng dẫn cách đổi hạn mức chuyển tiền Vietcombank

Hướng dẫn bạn đọc cách đổi hạn mức chuyển tiền Vietcombank để thoải mái chuyển tiền tối đa trong vòng một ngày mà không phải chờ đến ngày hôm sau. Giống như nhiều ngân hàng khác thì Vietcombank giới hạn hạn mức chuyển tiền...