Từ khoá: đọc file pdf

PDF Reader vs. Trình duyệt: Đâu là sự lựa chọn tốt nhất cho việc đọc file PDF?

Với sự tính hợp thêm chức năng đọc file PDF vào những trình duyệt những năm gần đây, người dùng đang phân vân giữa việc sử dụng một phần mềm PDF Reader chuyên nghiệp hay chỉ trình duyệt là đủ. Một phần mềm PDF Reader thông...