Từ khoá: đo kiểm 24G SAS

Microchip Technology và KIOXIA America hoàn thành đo kiểm giải pháp lưu trữ 24G SAS đầu tiên trong ngành

Microchip Technology và KIOXIA America, Inc. (trước đây là Toshiba Memory America, Inc.) đã công bố thực hiện thành công phép đo kiểm tương thích hoạt động của giải pháp lưu trữ toàn diện 24G SAS đầu tiên trong ngành. Hạ tầng 24G...