Từ khoá: đo kích thước tự động

Ứng dụng mới của Nike sử dụng công nghệ AR để hỗ trợ người dùng

Nike áp dụng công nghệ AR để đo kích thước chân của người dùng, sau đó đề xuất kích thước giày phù hợp với chân một cách tự động. Nike đang cập nhật ứng dụng của mình với một công cụ thực tế tăng...