Từ khoá: điều trị COVID-19

Asanzo tặng 20 Smart TV 40 inch cho Bệnh viện đang điều trị COVID-19

Đồng hành với lời kêu gọi phòng chống dịch bệnh virus cấp Corona (Covid -19), Asanzo tiếp tục trang bị TV thông minh 40 inch cho Bệnh viện điều trị Covid-19 Cần Giờ. Hiện đang được đặt tại Bệnh viện Cần Giờ mới,...