Từ khoá: điều tra

Facebook tiếp tục bị điều tra vì thoả thuận cho phép các công ty truy cập dữ liệu người dùng

Một báo cáo mới đây từ trang New York Times (NYT) cho biết, Facebook hiện đang bị điều tra vì có các thoả thuận với các công ty, cho phép họ truy cập dữ liệu người dùng. Trong số các công ty này...