Từ khoá: điều khiển

Microchip bắt đầu cho đăng ký các khóa đào tạo trực tuyến dành cho các kỹ sư điều khiển hệ thống nhúng

Hôm nay, Microchip Technology Inc. (Nasdaq: MCHP) đã công bố việc công ty bắt đầu cho đăng ký các khóa đào tạo trực tuyến để giảng dạy cho các kỹ sư về nhiều chủ đề khác nhau liên quan đến thiết kế hệ...