Từ khoá: điện thoại Wi-Fi 6

Nâng cấp lớn nhất của Wi-Fi trong nhiều thập kỷ qua đang bắt đầu xuất hiện

Wi-Fi đang ngày một tốt hơn với các thế hệ mới như Wi-Fi 6 hay Wi-Fi 6E, nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc mà nâng cấp lớn nhất của Wi-Fi trong nhiều thập kỷ qua đang bắt đầu xuất hiện. Trong những năm...