Từ khoá: điện thoại không lên nguồn

Nên làm gì khi điện thoại Android không lên nguồn?

Một ngày đẹp trời, chiếc điện thoại Android của bạn bỗng dưng đen thui không lên nguồn, không hoạt động được, bạn phải làm sao? Một vài bước đơn giản sau, bạn sẽ biết nên làm gì khi điện thoại Android không lên...