Từ khoá: điểm số DXOMark

DXOMark thừa nhận là đã có sai sót trong bài đánh giá Canon 1D X Mark III

Sau khi đánh giá máy ảnh 1D X Mark III, flagship mới từ Canon có điểm số thấp hơn cả người tiền nhiệm thì DXOMark mới đây đã thừa nhận rằng họ đã có sai sót trong bài đánh giá. Canon 1D X Mark...