Từ khoá: dịch vụ định vị

Apple giải thích vì sao iPhone 11 tự lấy dữ liệu vị trí mà không cần người dùng cho phép

Trên iPhone 11 và iPhone 11 Pro có một vấn đề bảo mật khiến thiết bị yêu cầu dữ liệu vị trí mà không được cho phép từ người dùng, tuy nhiên trong thông báo mới đây từ Apple thì đây là một...