Từ khoá: DGX A100

VNPAY khai thác sức mạnh của NVIDIA DGX A100 tăng cường hiệu quả hoạt động kinh doanh Fintech

NVIDIA hôm nay vừa ra thông báo rằng VNPAY đã trở thành công ty fintech đầu tiên ở Đông Nam Á sử dụng sức mạnh của hệ thống NVIDIA DGX A100 cho toàn bộ việc phát triển, ứng dụng AI. Là công ty fintech...

Viettel tiên phong trong lĩnh vực Nghiên Cứu AI bằng NVIDIA DGX A100

NVIDIA thông báo Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội Viettel là công ty viễn thông đầu tiên tại Việt Nam triển khai hệ thống NVIDIA DGX A100 nhằm hỗ trợ các nỗ lực phát triển AI nội bộ của tập...